RollerCoin - Začni těžit a vydělávat peníze

GDPR – Zásady o ochraně osobních údajů

V zásadách zpracování a ochrany osobních údajů (dále také jen „zásady“) vysvětlujeme, jak sbíráme údaje od návštěvníku stránek www.parimehry.cz (dále také jen „stránky“), a jak s nimi dále nakládáme a jaká jsou vaše práva.

Provozovatelem a správcem osobních údajů je IČ 00706019 se sídlem Ostrava – Výškovická 444/147, PSČ 70030 (dále také jen „správce“).

Zpracováváme některé osobní údaje, které nám poskytnete, a to:

 • údaje zadané v rámci tvorby uživatelského účtu (email, zvolené heslo, přezdívku, pohlaví, jméno,),
 • přezdívku, jméno, příjmení a doručovací adresu zadáváte pro účely v oblasti soutěží a pro předání výher,
 • komentáře a diskusní příspěvky, které na parimehry.cz sám návštěvník přidá a které tvoří obsah stránky,
 • elektronickou komunikaci mezi námi a návštěvníkem vč. elektronických adres (např. obsah emailové komunikace s dotazy návštěvníka aj.),
 • IP adresu návštěvníka, datum a čas přístupu na stránky,
 • informace o internetovém prohlížeči a jeho operačním systému i jazyku,

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány automaticky, až na elektronickou komunikaci. Zpracováváme je sami a nic neposkytujeme třetím stránkám. Pouze v případě soutěží, kdy jsou údaje odesílány třetí straně, která dodala výhru do naší soutěže. V tomto případě poskytneme osobní údaje tomuto pořadateli, který doručuje výhru, výherci.

Veškeré vám zadané osobní údaje, které shromažďujeme, jsou zabezpečené a databáze i její zálohy jsou vždy zašifrovány.

Osobní údaje jsou uchovávaný, dokud návštěvník nepožádá o jejich vymazání. Usilujeme o to, aby osobní údaje byly anonymizované a zpracovávány pouze po přiměřenou dobu. Návštěvník, který má založený uživatelský účet, může tento účet kdykoliv smazat bez udání důvodů.

COOKIES

Stejně jako všechny webové stránky, tak i my pracujeme s cookies. Jsou to krátké textové soubory odeslané stránkou do prohlížeče návštěvníka. Umožňují zaznamenat informace o návštěvě, které používáme k usnadnění a urychlení načítání další návštěvy stejného návštěvníka. Cookies umožňují lepší a příjemnější využití a návštěvu stránek, neboť se jejich prostřednictvím ukládají přístupové údaje uživatelů k účtu aj.

Správce může využívat následující soubory cookies:

 • technické cookies, které nám pomáhají zajistit správnou funkčnost stránky a správné fungování a zobrazování vložených videí, streamů a sociálního obsahu za pomoci aplikací třetích stran (jako je YoutubeGoogleFacebookTwitter a Twitch, jejichž cookies také využíváme);
 • dočasné cookies, které se ukládají pouze dočasně během prohlížení a jsou vymazány z vašeho zařízení po zavření prohlížeče. Umožňují optimalizovat aktivity návštěvníka a zajistit si nastavení zvolená návštěvníkem;
 • marketingové cookies, které využíváme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti stránek.

Využití souborů cookies můžete kontrolovat prostřednictvím svého prohlížeče. Je možné soubory cookies mazat, blokovat anebo zcela zakázat jejich použití. V případě, že zakážete nebo omezíte cookies, některé funkce stránek nemusí být dostupné.

Používáním stránek souhlasíte s propojením se službami Google a Facebook, kterým může správce předávat informace o vašem chování na stránce, ale nikoli identifikační údaje.

PROČ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

Osobní údaje musíme zpracovávat z následujících důvodů:

a) komunikace s návštěvníky stránek

 • Pokud se kontaktujete s dotazem, připomínkou, komentářem nebo jinou informací, chceme vám na zprávu odpovědět. Musíme proto pracovat s vaší elektronickou adresou a údaji, které nám sdělíte. To platí i v případech, kdy máme nutnou zprávu, kterou musíme sdělit my (např. změny v podmínkách užívání stránek aj.).

b) zabezpečení uživatelských účtů

 • Na stránce je možnost si založit uživatelský účet, který vám zpřístupní další funkce. Aby bylo možné tyto funkce využívat, musíme spravovat údaje, které nám poskytnete. Díky tomu můžete komentovat články, diskutovat s jinými návštěvníky, přijímat aktuality, apod…

c) optimalizace funkcionality stránky

 • Abyste mohli naše stránky využívat, musíme se o ně starat a zabezpečit správnou funkcionalitu. Proto sledujeme chování návštěvníků na stránce, které se někdy může dotýkat i osobních údajů (např. když nám poskytne svoji lokaci, anebo lze jeho chování spojit s konkrétním uživatelským účtem).

d) marketingové účely

 • Když nám poskytnete své osobní údaje, snažíme se je analyzovat a přijít na to, jaký obsah zajímavý a jaké reklamy na našich stránkách máme zobrazovat. V těchto případech pracujeme pouze s takovými daty a údaji, které neumožňují ztotožnit konkrétního návštěvníka (např. počet návštěvníků konkrétní stránky atd.). Pokud s tím dopředu vyslovíte souhlas, můžeme vám také zasílat elektronickou poštou marketingová sdělení.

e) realizace našich povinností ze soutěží

 • Na stránkách organizujeme soutěže, kterých se může kdokoliv zúčastnit. Abychom mohli umožnit účast v soutěži, potřebujeme znát vaše jméno, příjmení a adresy, popřípadě jiné shora uvedené osobní údaje, které můžeme také zveřejnit, aby mohla být výhra, předána výherci soutěže.

NA JAKÉM ZÁKLADĚ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje na základě:

a) souhlasu pro účely podle shora uvedeného písm. d)

 • Údaje požadované při zřizování uživatelského účtu zpracováváme pouze s vaším souhlasem. Jedná se o:
  • jméno, pokud nám ho nepovinně sdělíte,
  • pohlaví,
  • přezdívku,
  • elektronickou adresu,
  • lokaci, pokud s jejím zaznamenáním souhlasíte.
 • Dále zpracováváme s vaším souhlasem údaje související s vaší účastí v soutěžích, a to pouze tehdy, pokud se soutěže skutečně zúčastníte. Pokud je pořadatelem soutěže třetí osoba či strana, je příjemcem osobních údajů tato třetí osoba. Jedná se o:
  • jméno a příjmení
  • zvolenou přezdívku
 • S vaším souhlasem zpracováváme, a to pro účely zasílání marketingových sdělení elektronickou poštou také:
  • elektronickou adresu.

b) oprávněných zájmů správce pro účely podle shora uvedeného písm. a) až c)

 • Stránky provozujeme v rámci své podnikatelské činnosti, přičemž usilujeme o to, aby pro vás byly uživatelsky přívětivé a jejich obsah odpovídal vašim preferencím. Jedná se o:
  • informace o chování návštěvníka na stránkách,
  • informace o elektronické komunikaci,
  • komentáře a diskusní příspěvky, které návštěvník na stránky sám přidal,
  • IP adresu návštěvníka, datum a čas přístupu na stránky,
  • informace o internetovém prohlížeči návštěvníka a jeho operačním systému a jazyka.

c) plnění povinností ze smlouvy pro účely podle shora uvedeného písm. e)

 • Pokud pořádáme soutěž, které se účastníte, plníme povinnosti, které vyplývají z dohody o vaší účasti, kterou jsme společně uzavřeli tím, že jste se zúčastnili soutěže. V této souvislosti zpracovává:
  • jméno a příjmení,
  • adresu,
  • elektronickou adresu
  • přezdívku,

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

Snažíme se udělat vše pro to, aby s vašimi údaji nebylo nakládáno tak, jak byste si to nepřáli. proto máte zejména tato práva:

a) přístup k osobním údajům

 • Na vaši žádost vystavíme potvrzení, zda zpracováváme nebo nezpracováváme vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte také právo na informace vymezené čl. 15 nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/ 679 (GDPR). Informace vám předáme bez zbytečného odkladu, nicméně jste povinní uhradit úhradu ve výši nezbytných nákladů na poskytnutí informace.

b) oprava

 • Kdykoli můžete požadovat, abychom opravili nebo doplnili osobní údaje, které o vás shromažďujeme.

c) právo na výmaz

 • Můžete požádat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se vás týkají. Výmaz je možný, pokud již neexistují oprávněné důvody pro zpracování nebo osobní údaje byly zpracovány protiprávně. O přesném rozsahu práva na výmaz informuje čl. 17 GDPR.

d) omezení zpracování

 • Můžete požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů, a to v případech vymezených v čl. 18 GDPR.

e) přenositelnost osobních údajů

 • Můžete požádat o osobní údaje, které jste nám poskytli, zapsané ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, které můžete předat jinému správci, aniž bychom bránili.

f) námitka proti zpracování osobních údajů

 • Můžete kdykoli vznést námitku vůči zpracování osobních údajů, které jsou zpracovány pro účely ochrany našich oprávněných zájmů. Pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, dotčené osobní údaje přestaneme zpracovávat.

g) vysvětlení

 • Můžete požadovat vysvětlení o zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy.

h) Úřad pro ochranu osobních údajů

 • Jestliže pochybujete o tom, že plníme své povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů stran ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Ze stejného důvodu se můžete obrátit přímo na nás, a to prostřednictvím emailu info@parimehry.cz

Veškerá práva (kromě práva obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů) je možné realizovat prostřednictvím emailu info@parimehry.cz

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 24. 3. 2020